Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka


Radcowie Prawni i Adwokaci

Piotr Krajewski

Piotr Krajewski

piotr.krajewski(et)krpsc.com.pl

Adwokat, Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były pracownik Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście w Krakowie, aplikacja prokuratorska, prawnik w Krakowskim Domu Maklerskim S.C. w Krakowie, Były Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Banku, Dyrektor Operacyjny w Banku BPH SA w Krakowie oraz Banku Pekao SA z Warszawy. Były Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku BPS SA z Warszawy, 20 letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej szeregu instytucji rynku finansowego. Ekspert Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Ekspert Instytutu Copernicus. Były Prezes Stowarzyszenia Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska.

Specjalizacje

prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu – projektowanie i opiniowanie rozwiązań ograniczających straty finansowe, przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ryzyko operacyjne podmiotów gospodarczych, także instytucji finansowych, zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu, Business Continuity Management, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników, zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające, audyt bezpieczeństwa prawnego, zagadnienia związane z Compliance w zakresie informacji poufnych i zgodności przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych, ochrona danych osobowych i zarządzanie danymi osobowymi w podmiotach gospodarczych, prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego.

bardzo dobra znajomość zagadnień IT,

język angielski.

Krzysztof Stefański

krzysztof.stefanski(et)krpsc.com.pl

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej szeregu instytucji rynku finansowego, jednostek samorządu terytorialnego, radca prawny w Domu Maklerskim Penetrator S.A. w Krakowie, Agencji Informacyjnej Penetrator Sp. z o.o. w Krakowie, Krakowskim Domu Maklerskim S.A. w Krakowie.

Specjalizacje

prawa gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z obrotem papierami wartościowymi, opracowywaniem prospektów emisyjnych obrotu akcjami, wyceny wartości księgowej majątku firm, przekształcenie spółek, doświadczeniem w obsłudze spółek parterowych uczestniczących w programie NFI, bardzo dobra znajomość zagadnień związanych ze standardami informacyjnymi na rynku niepublicznym, przygotowaniem prospektów emisyjnych, obsługi prawnej konsorcjum podmiotów uczestniczących w dystrybucji akcji, przygotowywaniem wniosków do Rady Giełdy oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., przygotowaniem umów związanych z pełnieniem przez biura maklerskie funkcji sponsora emisji oraz specjalisty dla akcji, analizy prawne spółek, sporządzenie dokumentów związanych z emisją obligacji zamiennych na akcje, projektami dotyczącymi przygotowania analiz, znalezieniem inwestorów, negocjacjach z inwestorami, przygotowanie i negocjacja treści umów z klientami, sporządzanie opinii prawnych i udzielanie odpowiedzi na pytania prawne, prawo cywilne, prawo medyczne, prawo handlowe, finanse publiczne, prawo zamówień publicznych.

język angielski.

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych

Specjalizuje się w zakresie testów bezpieczeństwa konfiguracji systemów operacyjnych oraz aplikacji webowych.

  • Systemy operacyjne – Doświadczenie w administrowaniu oraz zabezpieczaniu systemów Unix, Linux (Red Hat, Debian, Slackware), *BSD, Windows NT/2000/2003/XP, Vista (aktualne testy),
  • Bazy Danych - PostgreSQL, MySQL, Oracle
  • Servery Web – Apache, IIS, Websphere
  • Sieci - LAN, WLAN (Wi-Fi)
  • IP, TCP, UDP, ICMP
  • HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NFS,

Inne - Lotus Notes, audyty i bezpieczeństwo sieci i systemów Linux/Unix/Windows, analiza powłamaniowa Linux/Unix i Windows, konfiguracja i administracja systemem IDS (ISS) oraz urządzeń firewall, monitorowanie informacji związanych z zagrożeniami antywirusowymi oraz potencjalnymi atakami na sieci i systemy operacyjne, audyt aplikacji Web oraz bezpieczeństwo wykonywania transakcji elektronicznych, debugging aplikacji, fuzzing aplikacji, reverse engineering, tworzenie procedur i polityki bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, tworzenie scenariusza ataków i testów bezpieczeństwa aplikacji i systemów, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, oraz bankowości elektronicznej,

Doświadczenie w używaniu aplikacji komercyjnych do audytu bezpieczeństwa takich jak: Nessus, GFI Lan Guard Scanner, ISS Internet Scanner, Accunetix Vulnerability Web Scanner, Appdetective Scanner for Oracle, Security Expressions, oraz open-source hping, Nmap, Flawfinder, Webscarab, SPIKE, i inne)

Ekspert ds. IT, Web development, Graphic designer, Marketing & PR

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Zarządzanie Finansami

Web development

Kodowanie stron www (html, java script, css, perl, php), Zarządzanie bazami danych MySQL, Pozycjonowanie stron www w Internecie, Wdrażanie systemów CMS,

Zarządzanie sklepami internetowymi.

Graphic designer

Animacja 2d na potrzeby telewizji i Internetu, Produkcji reklam dla nośników masowego przekazu: radio, telewizja, Internet, billboard. Projektowanie logotypów, stron www. Tworzenie nowych koncepcji graficznych firm (refresh). Zintegrowana obsługa wizerunkowo-graficzna przedsiębiorstw. Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Marketing & Public Relations

zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstw (identyfikacja wizualna)wdrażanie oraz koordynacja działań PR tworzenie strategii marketingowych (budżetowanie, planowanie, analizowanie)promocja firmy (event marketingu) wykorzystywanie nowych trendów w budowaniu wizerunku (viral & buzz marketing) wspomaganie sprzedaży (trade marketing) media planing (ATL, BTL, Outdoor, Indoor, POS, mass media, Internet) kompleksowa kreacja wizerunkowa (copywriting).

Kierownik Zespołu
Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć

wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym – kilkanaście lat pracy w Departamencie Bezpieczeństwa Banku BPH S.A., specjalista w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu pieniędzy w Banku BPH S.A., twórca systemu bezpieczeństwa w Banku BPH S.A. specjalista z zakresu tajemnicy bankowej, były policjant

Specjalizacja

bardzo dobra znajomość problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych, tworzenie i opiniowanie procedur oraz rozwiązań ograniczających straty finansowe, przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników, prowadzenie postępowań wyjaśniających, prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć, opiniowanie z zakresu tajemnicy bankowej

Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od ponad 6 lat zawodowo związany z bankowością, od 4 lat zajmuje się zagadnieniem przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę banku oraz nadużyciom pracowniczym, najpierw pracując w Departamencie Bezpieczeństwa, a następnie w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom Fortis Banku Polska S.A. członek ACFE (Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych).

Specjalizuje się w następujących obszarach: zarządzenie ryzykiem nadużyć przestępczość gospodarcza zagadnienia Compliance, w szczególności konflikt interesów i ryzyko utraty reputacji, prawo karne, kryminalistyka.

Język angielski.

Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć

Wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym – praca w Departamencie Bezpieczeństwa Banku BPH S.A., specjalista w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom

Specjalizacja

Bardzo dobra znajomość problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych, tworzenie i opiniowanie procedur oraz rozwiązań ograniczających straty finansowe, przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ryzyko operacyjne podmiotów gospodarczych, także instytucji finansowych, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników.

Język angielski.