Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzamy zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym. Wszelkie nasze działania są podejmowane w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem interesów naszych Klientów, których reprezentujemy na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia, jak również podczas realizacji umowy.


W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi w szczególności:


♦ doradztwo dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzania przetargów, w tym m.in.:

- sporządzanie ogłoszenia o przetargu,

- sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- dokumentowanie przeprowadzonego postępowania przetargowego,

- analiza ofert;

♦ ustalanie wzorców umowy w sprawie zamówienia;

♦ pomoc dla zamawiających w zakresie przygotowania aktów ustalających zasady wewnętrznego procedowania;

♦ pomoc dla wykonawców obejmująca wszystkie etapy postępowania;

♦ przygotowywanie protestów;

♦ sporządzanie odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

♦ reprezentacja Klientów przed UZP oraz sądami.

Prawnicy:

Krzysztof Stefański
Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.