Prawo przewozowe

W ramach praktyki Kancelaria świadczy usługi związane z obsługą przedsiębiorstw działających na rynku branży transportowej. Oferujemy pomoc prawną przy zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniu sporów związanych z wykonywaniem usług przewozu i spedycji. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej w sporach wynikłych z prowadzenia działalności transportowej.

W zakres naszych usług wchodzi:

♦ doradztwo w zakresie prawa przewozowego i Konwencji CMR;

♦ bieżące doradztwo przedsiębiorstw działających w sektorach transportu drogowego i kolejowego;
♦ reprezentowanie przedsiębiorstw związanych z sektorem transportowym przed urzędami państwowymi i samorządowymi;

♦ dochodzenie roszczeń z umowy przewozu towarów i z umowy spedycji;

♦ doradztwo w zakresie prawa pracy w związku z prowadzeniem działalności transportowej;
♦ obsługa roszczeń związanych z usługami transportowymi;
♦ doradztwo w zakresie prawa przewozowego i Konwencji CMR.
Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.