Prawo pracy

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie obsługi pracodawców - spółek i osób fizycznych. Doradzamy w sytuacjach grupowych zwolnień pracowników oraz przygotowujemy związaną z tym procesem strategię i dokumentację. Mając na względzie interesy wszystkich stron rozwiązujemy spory pracownicze oraz prowadzimy negocjacje z związkami zawodowymi. Sporządzamy:


♦ umowy o pracę;

♦ umowy o zakazie konkurencji;

♦ kontrakty menadżerskie;

♦ umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie;

♦ umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło);

♦ systemy wynagrodzeń i świadczeń.


Doradzamy również pracownikom. Pomagamy rozwiązać spory powstałe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, czy też z ustaleniem istnienia stosunku pracy. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z finansami - zaległymi wynagrodzeniami, ekwiwalentami. Posiadamy bogate doświadczenie związane z dochodzeniem odszkodowań za wypadki przy pracy.
Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.