Prawo karne

Kancelaria, bazując na wieloletnim doświadczeniu oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego. Dzięki dotychczasowej praktyce w prowadzeniu spraw w tej dziedzinie zapewniamy naszym Klientom najwyższy poziom usług adwokackich, świadczonych zarówno w siedzibie kancelarii jak również w miejscu osadzenia Klienta, podczas udzielania porad prawnych a także podczas reprezentowania naszych Klientów.


Kiedy zwrócić się o pomoc?

W naszej praktyce zawodowej w obszarze tematów związanych z prawem karnym zajmujemy się przede wszystkim:


1. Szeroko rozumianymi sprawami karnymi, tj. obroną osób na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno osób podejrzanych, jak i oskarżonych, skazanych, a także osób pokrzywdzonych przestępstwem.


2. Prawem karnym wykonawczym, tj. sporządzaniem wniosków i kompleksowym prowadzeniem postępowań w zakresie:

♦ odroczenia wykonania kary;

♦ przerwy w karze pozbawienia wolności;

♦ warunkowego przedterminowego zwolnienie;

♦ ułaskawienia;

♦ wyroku łącznego;

♦ odbywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego;


3. Sprawami o wykroczenia.


4. Prawem karno-skarbowym, w tym przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi przeciwko:

♦ obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji;

♦ obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami;

♦ obrotowi dewizowemu;

♦ organizacji gier i zakładów wzajemnych.


W sprawach związanych z prawem karnym naszym Klientom oferujemy naszym obronę i opiekę prawną na wszystkich etapach postępowania karnego.


Kancelaria zapewnia także wsparcie prawne po uprawomocnieniu się orzeczeń sądowych.
Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.