Prawo i postępowanie administracyjne

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Uzyskujemy decyzje i przygotowujemy odwołania od decyzji zarówno organów administracji państwowej, jak i samorządowej.


Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu m. in. z zakresu:


♦ prawa budowlanego;

♦ prawa geodezyjnego;

♦ ochrony środowiska;

♦ legalizacji pobytu cudzoziemców i nabywania przez nich nieruchomości;

♦ planowania i zagospodarowania przestrzennego;

♦ prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, w tym dotyczące wykupu lokali mieszkalnych, egzekwowania praw lokatorów, eksmisji czy też egzekucji należności czynszowych.


Nasze działania obejmują m.in.:

♦ sporządzanie wniosków;

♦ sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;

♦ sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje ostateczne;

♦ reprezentowanie przed organami administracyjnymi I i II instancji;

♦ reprezentowanie przed sądami administracyjnymi I i II instancji;

♦ kierowanie wniosków o zmianę, sprostowanie decyzji, o wznowienie postępowania.

Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.