Prawo gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie przedsiębiorcom oraz spółkom prawa handlowego. Naszym założeniem jest obsługa prawna podmiotów gospodarczych w sposób kompleksowy, z najwyższą starannością. Wieloletnie doświadczenie oraz gruntowna wiedza pozwoliły nam zyskać zaufanie i uznanie szerokiego grona Klientów. Doceniona i potwierdzona przez nich systemowość i skuteczność naszych działań daje nam motywację do ciągłego rozwoju oferowanych usług.

Zapewniamy pomoc i doradztwo na każdym etapie działalności firmy. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, proponujemy stałą lub doraźną obsługę prawną.


W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria oferuje w szczególności:

♦ porady prawne, tworzenie strategii prawnych, konsultacje odnośnie podejmowanych działań);

♦ zakładanie i przekształcenia spółek prawa handlowego;

♦ sporządzanie, weryfikację i opiniowanie umów, dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym, pism sądowych;

♦ tworzenie i analizę opinii prawnych, statutów, regulaminów, ekspertyz specjalistycznych;

♦ obsługę korporacyjną na rzecz podmiotów gospodarczych;

♦ reprezentowanie oraz zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi;

♦ obecność w trakcie negocjacji z partnerami handlowymi;

♦ usługi windykacji roszczeń w trybie sądowym (postępowanie sądowe zakończone egzekucją należności) lub polubownym (mediacja);

♦ badania due diligence;


... a także szereg innych usług dotyczących regulacji określanych przez prawo gospodarcze.


Obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzi zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Dla uzyskania najlepszych efektów Kancelaria współpracuje z ekspertami różnych dziedzin (doradcy podatkowi, finansowi, rzeczoznawcy, biegli rewidenci i wielu innych).

 
Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.