Prawo cywilne

Pragnąc zapewnić najwyższą jakość usług, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie, oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Nasi prawnicy doradzają w przedmiocie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, w tym także umów uregulowanych jak i nieuregulowanych przez Kodeks cywilny.

Zapewniamy pomoc związaną z następującymi umowami:


♦ sprzedaży;

♦ pożyczki;

♦ o dzieło;

♦ o roboty budowlane;

♦ najmu i dzierżawy;

♦ leasingu;

♦ użyczenia;

♦ zlecenia;

♦ spółki cywilnej;

♦ darowizny;

♦ renty;

♦ dożywocia.


Nasze usługi polegają zarówno na sporządzaniu umów, jak i na negocjowaniu ich najlepszych warunków. Doradzamy w sytuacjach spornych, powstałych po zawarciu umowy. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sprawy przygotowujemy pozwy oraz reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego.


Świadczymy usługi zakresie związanym z prawem rzeczowym, w tym nieruchomości i inwestycji budowlanych, prawem rodzinnym i spadkowym. Zajmujemy się także prowadzeniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a więc roszczeniami dotyczącymi stosunków między kontrahentami, niewywiązaniem się lub nienależytym wykonaniem umowy np. umów ubezpieczeniowych, umów zlecenia i umów o dzieło oraz z tzw. czynów niedozwolonych. Występujemy w sprawach o odszkodowanie za szkody na osobie związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy też błędami w sztuce lekarskiej.

 
Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.