Bezpieczeństwo IT

Nasza oferta w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w szczególności dotyczy:


♦ oceny bezpieczeństwa systemów WWW;

♦ oceny bezpieczeństwa punktów styku z sieciami zewnętrznymi (np. Internet);

♦ oceny bezpieczeństwa poczty elektronicznej;

♦ ocena bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych;

♦ audytu wdrożeniowego;

♦ stałej współpracy w celu osiągnięcia i utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

♦ przeprowadzania postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia przełamania stosowanych zabezpieczeń informatycznych;

♦ innych prac z zakresu bezpieczeństwa IT.
Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

Kategorie:

Audyty

Ochrona danych osobowych

 
© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.