Bankowość i finanse

Kancelaria posiada doświadczenie w zagadnieniach prawa bankowego, wynikające z wieloletniego doradztwa na rzecz banków polskich i zagranicznych. Doradzamy również klientom banków przy finansowaniu projektów inwestycyjnych, począwszy od ustalenia warunków finansowania, aż do momentu zamknięcia transakcji i ustanowienia uzgodnionych zabezpieczeń. Poniższa lista zawiera jedynie część działań, które możemy Państwu zaproponować w ramach przedmiotowej praktyki:


♦ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności bankowej na terenie kraju przez podmioty z i spoza Unii Europejskiej;

♦ przygotowanie i negocjowanie umów z zakresu prawa bankowego;

♦ sporządzanie regulaminów kredytowania oraz regulaminów prawnych form zabezpieczeń wierzytelności bankowych;

♦ pozyskiwanie kredytów bilateralnych i konsorcjalnych;

♦ pozyskiwanie kredytów pod zastaw aktywów;

♦ pozyskiwanie kredytów konsumenckich;

♦ finansowanie transakcji sprzedaży;

♦ finansowanie rynku nieruchomości i obrotu handlowego;

♦ finansowanie projektów;

♦ doradztwo w zakresie rynków kapitałów dłużnych;

♦ oferty niepubliczne.
Masz pytanie? Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: kancelaria@krpsc.com.pl .

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.