Bezpieczeństwo

Podejmując zlecenie nasza Kancelaria automatycznie wdraża system "polityki bezpieczeństwa", zapewniający naszym Klientom spokój i pewność, że ich informacje nie wydostaną się na zewnątrz firmy.


Ustawa o radcach prawnych, ustawa o adwokaturze, akty wykonawcze do ustawy oraz akty prawne wydane przez organy samorządu radców prawnych oraz adwokatów wyraźnie i jednoznacznie określają zawód i kompetencje radcy prawnego oraz adwokata. Każdy nasz pracownik ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki zgodnie ze starannością wynikająca z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki.


Jesteśmy zobligowani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiemy się w związku z udzielaną pomocą prawną. Informacje przekazane naszej firmie pozostają tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. Zapewniamy system bezpieczeństwa informacji. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i podlega ochronie prawnej. Nasi radcowie prawni i adwokaci posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.


Odpowiedzialność cywilna regulowana jest przez obowiązkowe ubezpieczenie OC od usług prawniczych. Nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych oraz adwokatów sprawują samorządy zawodowe.

© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.