Motto: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (D. 1.1.10 pr.) – Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.


KRPSC-2018-03.pdf
KRPSCW-2018-03.pdf
OFERTA-RODO-2018-03.pdf
RODO-plan-2018-03.pdf
RODO-list-2018-03.pdf
RODO-prezentacja-2018-03.pdf
© Copyright by „Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka” 2016 r.